Công bố sản phẩm

Công bố các sản phẩm theo link đính kèm như dưới đây:

1. Nước tương truyền thống: tại đây
2. Nước tương tỏi ớt: tại đây
3. Mỳ Gạo Ngon Ngon: tại đây
4. Miến Khoai Lang: tại đây
5. Miến Dong Sợi Rút: tại đây
6. Mắm Ngon Ngon đặc sản Phan Thiết: tại đây
7. Giấm Vải Chũ: tại đây
8. Giấm Tỏi Ớt: tại đây
9. Dầu Đậu Nành SoyBean: tại đây
10. Dầu Đậu Nành Soya: tại đây
11. Bột Canh Ngon Ngon: tại đây
12. Miến Dong Truyền Thống: tại đây
13. Giấm Táo Chũ: tại đây
14. Nước Mắm Cá Cơm Ngon Ngon Truyền Thống: tại đây
15. Nước mắm Cá Cơm Ngon Ngon đặc sản Phan Thiết 25 Độ Đạm: tại đây